Hopp til innholdet

Utredning hos nevropsykolog

utredning av ADHD og ADD

Nevropsykologi

Nevropsykologi er en disiplin innenfor psykologien og er studiet av forholdet mellom atferd og sentralnervesystemets struktur og funksjon.

Nevropsykologisk klinikk tilbyr nevropsykologisk undersøkelse ved behov for å få mer informasjon om hjernens fungering slik dette kommer til uttrykk gjennom tenkning, følelsesmessig fungering og atferd.

En nevropsykologisk undersøkelse vil kunne gi holdepunkter for hvorvidt det er sannsynlig at kognitive vansker kan relateres til en hjerneorganisk funksjonsforstyrrelse (skade eller sykdom) eller om det er mest sannsynlig at årsaken bunner i andre og mulig reversible forhold som f.eks. smerter, søvnvansker, medikamenter eller psykisk lidelse.

Kognitive vansker omhandler svekkelse i hjernens evne til å ta inn, bearbeide og bruke informasjon.

Kognitive vansker kan oppleves som problemer med hukommelse, konsentrasjon/oppmerksomhet eller oppfattelsesevne. Andre kan oppleve vansker med å lære seg ny informasjon eller at man føler seg tregere enn tidligere. Kognitive vansker kan også gi seg utslag i at man har vansker med praktiske ferdigheter eller med å forstå og oppfatte synsinntrykk. Man kan også ha vansker med å regulere impulser, problemløsning, planlegging, initiativ eller evne til å være strukturert og organisert.

En grunn til at man kan ønske en nevropsykologisk undersøkelse kan være at det er viktig med en bedre forståelse av hvordan slike kognitive vansker legger begrensninger i evne til å fungere i det daglige, i skole, eller i yrkesmessig sammenheng.

En nevropsykologisk undersøkelse vil også være viktig dersom man mistenker at det kan foreligge en hjerneorganisk funksjonsforstyrrelse, og hvor dokumentasjon av dette vil kunne være en del av en bredere diagnostisk prosess (f.eks. demens, ADHD, løsemiddelskade, hjerneslag).

Resultatene fra undersøkelsen vil kunne danne grunnlag for anbefaling av videre tiltak (arbeidsevne, henvisning til andre spesialister, evne til å nyttiggjøre seg bestemte typer attføring, spesialundervisning o.a.).

I tillegg til at man dokumenterer hvilke vansker man har, så vil også en undersøkelse hos nevropsykolog avdekke hvilke kognitive ressurser/styrker man har.

Noen ganger kan det være hensiktsmessig med oppfølgingsundersøkelser etter en stund for å kartlegge hvorvidt vanskene er fremadskridende (som ved demensutvikling).

En nevropsykologisk undersøkelse er meget sensitiv i forhold til forstyrret hjerneorganisk fungering, og kan avdekke dette i tilfeller hvor billedundersøkelser (MR og CT) og nevrofysiologiske undersøkelser (EEG) ikke har vist patologi.

Til tross for at en nevropsykologisk undersøkelse kan gi holdepunkter for en forstyrret hjernefungering, vil det noen ganger være nødvendig med samarbeid med andre spesialister (nevrolog, geriater o.a.) for å fastslå årsaken til en slik funksjonsnedsettelse.

Nevropsykologisk Undersøkelse

Eksempler på noen tilstander/grunner hvor det kan være hensiktsmessig med en nevropsykologisk undersøkelse:

 • Traumatisk hjerneskade.
 • Hjerneslag/hjerneblødning.
 • Nevrologiske tilstander som f.eks. hjernetumor, epilepsi, Multippel sklerose, Parkinson, hydrocephalus, MMC o.a.
 • Lærevansker, hukommelsevansker, samt vansker med konsentrasjon og oppmerksomhetsforstyrrelse (ADD/ADHD).
 • Psykiatriske og nevropsykiatriske tilstander.
 • Spørsmål om hjerneorganisk skade etter nedsatt oksygentilførsel.
 • Somatiske lidelser hvor det er mistanke om hjerneorganisk involvering.
 • Langtidseffekt av rusmisbruk.
 • Spørsmål om løsemiddelskade.
 • Spørsmål om tidlig demensutvikling (f.eks. Alzheimer).
 • Spørsmål om kognitiv egnethet for bilkjøring.
 • Vurdering av arbeidsevne og eventuell restarbeidsevne ved kognitive plager.
 • Den nevropsykologiske undersøkelsen har som mål å finne individets kognitive styrker og svakheter.

 

Områder som blir undersøkt er:

 • Evnemessige ressurser
 • Læring
 • Hukommelse
 • Oppmerksomhet/konsentrasjon
 • Språklige ferdigheter
 • Evne til bearbeiding og analyse av visuelt materiale
 • Forståelse av rom/retningsproblematikk/praktisk tenkning
 • Informasjonsbearbeidingshastighet
 • Finmotorikk
 • Regulering/styringsfunksjoner (evne til planlegging, problemløsning, organisering, initiativ, mental fleksibilitet, selvmonitorering, impulsivitet og abstraksjon)
 • Eventuell kartlegging av emosjonelle plager for vurdering av hvorledes dette kan ha innvirkning på områdene nevnt ovenfor


Den nevropsykologiske undersøkelsen begynner med en samtale hvor man avklarer problemstilling, samt innhenter bakgrunnsopplysninger og sykehistorie som vil være relevant for undersøkelsen.

Etter dette følger en gjennomgang av ulike oppgaver som måler områdene nevnt ovenfor. Oppgavene er både av praktisk og muntlig art, og andre tester er dataadministrerte.

Undersøkelsen har en varighet på fra 4 timer og mer, avhengig av foreliggende problemstilling. Etter at undersøkelsen er ferdig blir resultatene fra undersøkelsen analysert og det blir utarbeidet en rapport som blir sendt til henvisende instans.

Resultatene fra undersøkelsen blir sammenliknet med hvordan andre mennesker på samme alder og med samme utdanning gjør det på disse prøvene, og gir således svar på hvorvidt de ulike kognitive funksjonene er innenfor normalvariasjonen.

Denne nettsiden bruker informasjonskapsler. Ved å fortsette å bruke denne siden godtar du vår bruk av informasjonskapsler.  Les mer