Hopp til innholdet

Om oss

Fredrik Farstad

Spesialist i klinisk nevropsykologi

Nevropsykologisk klinikk drives av Fredrik Farstad, spesialist i klinisk nevropsykologi. En spesialist i klinisk nevropsykologi har seks års grunnutdanning i psykologi fra universitet og har etter dette fem års spesialisering i nevropsykologi.

Spesialistutdannelsen innebærer kurs og egenstudier innenfor nevrovitenskapelige fag, arbeidserfaring med barn og voksne ved avdelinger som har nevrofaglig fokus, veiledning, samt skriftlig arbeid (spesialistoppgave).

Utdanning

Nevropsykolog Fredrik Farstad ble utdannet som psykolog ved Universitetet i Oslo i 2005
utredning av ADHD og ADD

Spesialisterklæring

Spesialisterklæring i forhold til arbeidsevne eller medisinsk invaliditet kan utferdiges ved forespørsel fra NAV, klienten selv, advokat, forsikringsselskap, domstol, Norsk pasientskadeerstatning eller Kontoret for voldsoffererstatning.

Utredning

En nevropsykologisk undersøkelse er viktig for å få en bedre forståelse av hvordan kognitive vansker legger begrensninger i hverdagen, eller i evne til å fungere i skole eller i yrkesmessig sammenheng.

Minnetrening

Arbeidsminnetrening bedrer arbeidsminnefunksjonen, en funksjon som ofte er svekket hos personer med ADHD, samt ved lærevansker, lesevansker, og matematikkvansker. Tjenesten kan benyttes uavhengig av hvor i landet man befinner seg.