bakgrunn

HJEM » OFTE STILTE SPØRMSÅL

OFTE STILTE SPØRMSÅL

HAR DERE LANG VENTETID?

Det tar normalt 1-2 mnd. før man får time avhengig av hvor stor pågang vi har for  øyeblikket

TILBYR DERE REFUSJONSORDNING?

Nei klienter betaler for undersøkelsen selv. Dersom det er andre instanser som ber om og finansierer undersøkelsen, må det komme forespørsel og finansieringsbekreftelse fra instans som ønsker undersøkelsen gjennomført. (Slik som f.eks. NAV, arbeidsgiver, helseforsikring o.a)

HVOR MYE KOSTER EN UNDERSØKELSE?

Dette er varierende og avhengig av problemstillingen, samt hvor omfattende undersøkelsen og rapport/spesialisterklæring må være. Ta kontakt for prisoverslag.

HVOR LANG TID ETTER EN UNDERSØKELSE TAR DET FØR RAPPORT ELLER SPESIALISTERKLÆRING FORELIGGER?

Omkring 1-2 uker og er avhengig av kompleksitetsgrad og hvor omfattende rapport eller spesialisterklæringen må være.

TILBYR DERE TIME PÅ DAG OG KVELDSTID?

Ja! Både kveldstid og dagtid.

MÅ MAN HA HENVISNING FRA LEGE FOR Å BESTILLE UNDERSØKELSE?

Det er en fordel om henvisning kommer fra fastlege eller psykolog, men du kan også ta direkte kontakt med klinikken for å bestille undersøkelse. 

ER EN NEVROPSYKOLOGISK UNDERSØKELSE SMERTEFULL?

Nei, undersøkelsen er ikke smertefull.

TILBYR DERE PSYKOLOGISK BEHANDLING?

Nei. Vi har ikke kapasitet til å tilby samtaleoppfølging over tid for psykiske plager utover rådgivning etter en nevropsykologisk undersøkelse.

UNDERSØKER DERE PERSONER I ALLE ALDRE?

Vi undersøker ungdommer fra 16 år og voksne i alle aldre.

GJØR DERE VURDERING AV MEDISINSK INVALIDITET?

Ja, men da bør det foreligge mandat/henvisning fra forsikringsselskap, advokat, NAV eller Trygderetten. 

GJENNOMFØRER DERE ARBEIDSEVNEVURDERINGER I FORBINDELSE MED AAP ELLER UFØRETRYGD?  

Ja, men henvisning bør komme fra NAV eller Trygderetten for at utredningen og spesialisterklæringen skal kunne bli mest mulig arbeidsrettet og grundig nok.

GJENNOMFØRER DERE FØRERKORTVURDERINGER?

Ja, vi gjennomfører nevropsykologiske utredninger med hensyn til kognitiv egnethet for å inneha førerkort. 

KAN DERE SKRIVE SPESIALISTERKLÆRINGER?

Ja, ved behov kan det utferdiges spesialisterklæring etter utredning. Dette må imidlertid avklares i forkant da spesialisterklæring er mer omfattende enn en nevropsykologisk testrapport.