Ofte stilte spørsmål

Her er de mest stilte spørsmålene vi får til nevropsykologen

HAR DERE LANG VENTETID?

Utredning kan som oftest gjennomføres i løpet av en til to uker, men kan ved behov gjennomføres i løpet av kortere tid.

 

HVOR MYE KOSTER EN UNDERSØKELSE?

Dette er varierende og avhengig av problemstillingen, samt hvor omfattende undersøkelsen og rapport/spesialisterklæring må være.
Ta kontakt for prisoverslag. Klienter betaler for undersøkelsen selv. Dersom det er andre instanser som ber om og finansierer undersøkelsen, må det komme forespørsel og finansieringsbekreftelse fra instans som ønsker undersøkelsen gjennomført (slik som f.eks. NAV, arbeidsgiver, helseforsikring o.a).

 

HVOR LANG TID ETTER EN UNDERSØKELSE TAR DET FØR RAPPORT ELLER SPESIALISTERKLÆRING FORELIGGER?

Omkring 1-2 uker. Dette er avhengig av kompleksitetsgrad og hvor omfattende rapport eller spesialisterklæringen må være.

 

TILBYR DERE TIME PÅ DAG OG KVELDSTID?

Ja! Både kveldstid og dagtid.

 

MÅ MAN HA HENVISNING FRA LEGE FOR Å BESTILLE UNDERSØKELSE?

Det er en fordel om henvisning kommer fra fastlege eller psykolog, men du kan også ta direkte kontakt med klinikken for å bestille undersøkelse.

 

ER EN NEVROPSYKOLOGISK UNDERSØKELSE SMERTEFULL?

Nei, undersøkelsen er ikke smertefull.

 

TILBYR DERE PSYKOLOGISK BEHANDLING?

Vi har noe begrenset kapasitet til dette, men det kan i enkelte tilfeller være mulighet for oppfølging over tid. Ta kontakt for nærmere informasjon.

 

UNDERSØKER DERE PERSONER I ALLE ALDRE?

Ja, vi gjennomfører utredning av voksne, ungdommer, samt barn fra seks år.

 

GJØR DERE VURDERING AV MEDISINSK INVALIDITET?

Ja, men det er en fordel om det foreligger mandat/henvisning fra forsikringsselskap, advokat, NAV eller domstol.

 

GJENNOMFØRER DERE ARBEIDSEVNEVURDERINGER I FORBINDELSE MED AAP ELLER UFØRETRYGD?

Ja, men mottar vi henvendelse fra NAV vil NAV kunne finansiere utredningen.

 

GJENNOMFØRER DERE FØRERKORTVURDERINGER?

Ja, vi gjennomfører nevropsykologiske utredninger med hensyn til kognitiv egnethet for å inneha førerkort.

 

KAN DERE SKRIVE SPESIALISTERKLÆRINGER?

Ja, ved behov kan det utferdiges spesialisterklæring etter utredning. Dette må imidlertid avklares i forkant da spesialisterklæring er mer omfattende enn en nevropsykologisk testrapport.

Noe annet du lurer på?

Send oss en melding, ta kontakt for en samtale!