Hopp til innholdet

NEVROPSYKOLOG I ØSTFOLD

Nevropsykologisk klinikk er en privatklinikk som tilbyr spesialistutredninger for det offentlige, bedrifter og private kunder. Hos oss får du raskt hjelp og slipper den lange ventetiden i det offentlige helsevesenet

Nevropsykologisk klinikk er en privatklinikk som tilbyr spesialistutredninger hos nevropsykolog. Har du vansker med bl.a. å huske, konsentrere deg, tenke raskt nok, planlegge og organisere kalles dette kognitive vansker. En nevropsykologisk utredning vil kunne bidra til å avklare om dette trolig er midlertidige vansker, eventuelt om det kan skyldes utviklingsrelaterte/medfødte forhold eller forstyrret hjernefunksjon oppstått i voksen alder. 

Vi tar i mot både barn, ungdom og voksne til utredning. Du behøver ikke henvisning fra lege og det er svært kort ventetid. Vi tilbyr utredning ved bl.a. spørsmål om ADHD/ADD, lærevansker, psykisk utviklingshemming, aspergers syndrom, CFS/ME, demens, hodeskade, hjerneslag, rus- og løsemiddelskade, samt førerkortvurdering.


Det tilbys også utredning og utferdigelse av spesialisterklæring i forbindelse med arbeidsevnevurdering dersom du er under oppfølging av NAV, samt også sakkyndigoppdrag ved erstatningssaker, straffesaker og ved søknad om voldsoffererstatning. Utredning finansieres av klienten selv eller av instans som ønsker utredning gjennomført. Dersom du har helseforsikring privat eller via arbeidsgiver kan du ta kontakt med forsikringsselskapet da de fleste helseforsikringer inkluderer oppfølging hos psykolog og spesialistvurdering.

Nevropsykologisk klinikk har avtale med If/Vertikal og SOS International

SPESIALIST I KLINISK NEVROPSYKOLOGI

Nevropsykologisk klinikk drives av Fredrik Farstad, Spesialist i Klinisk Nevropsykologi.