NEVROPSYKOLOG I ØSTFOLD

Nevropsykologisk klinikk er en privatklinikk som tilbyr spesialistutredninger utført av vår nevropsykolog for det offentlige, private virksomheter og private kunder.

Trenger du en nevropsykologisk utredning og vil unngå de lange ventetidene i det offentlige? Trenger du profesjonelle råd og veiledning? Hos oss trenger du ikke henvisning, og det er kortere ventetid enn i det offentlige. Vi kan tilby spesialiserte utredninger for ulike tilstander.

Nevropsykologisk klinikk

Nevropsykologisk klinikk drives av Fredrik Farstad, Spesialist i Klinisk Nevropsykologi.

HVA GJØR EN NEVROSPYKOLOG?

En nevropsykolog en er psykolog som er spesialist i å forstå forholdet mellom hverdagslig atferd og hjernen. En nevropsykolog jobber ofte sammen med andre spesialister som nevrologer, nevrokirurger, leger og psykiatere.  En nevropsykolog jobber innenfor alle deler av helsevesenet der utredning og/eller behandling av hjerne-atferd-relasjoner kan være relevant i;

 • Somatisk helsevesen
 • Nevrologiske avdelinger
 • Rehabiliteringsinstitusjoner
 • Psykisk helsevern for voksne og barn
 • Rusomsorgen
 • Barnevern
 • NAV
 • Avtalespesialister i helseregionene
 • Private virksomheter
nevropsykolog
Klinisk nevropsykologi er en del av psykologien der man er opptatt av å forstå forholdet mellom hjernen og atferd. 

NÅR KAN DET VÆRE AKTUELT Å OPPSØKE EN NEVROPSYKOLOG?

Å oppsøke en nevropsykolog for spesialist utredning/undersøkelse kan være aktuelt i mange ulike situasjoner.

Utredning
Erklæring
Arbeidsevne

Den nevropsykologiske undersøkelsen begynner med en samtale med en nevropsykolog hvor man avklarer problemstilling og innhenter bakgrunnsopplysninger og sykehistorie som vil være relevant for undersøkelsen. 

Spesialisterklæring i forhold til arbeidsevne, medisinsk invaliditet eller billighetserstatning/tapt barndom med utgangspunkt i en standard eller utvidet nevropsykologisk utredning kan utferdiges av vår nevropsykolog ved forespørsel. 

Ofte vil en nevropsykologisk utredning kunne være viktig i forbindelse med NAV sin videre oppfølging og rettighetsavklaring dersom du er langtidssykemeldt, langtids sosialhjelpsmottager eller oppebærer arbeidsavklaringspenger. 

Noen ganger er det pga. sykdom der det er vanlig å oppleve kognitive, atferdsmessige, emosjonelle eller personlighetsmessige endringer. Hensikten med undersøkelsen vil være å vurdere hvordan pasienten fungerer på et gitt tidspunkt. For eksempel  et barn som er født med sykdommer/skader som involverer hjernen. Eller en pasient er blitt diagnostisert med tilstander der man vet at kognitive symptomer er vanlige. Slik som for eksempel ADHD og autismelidelser.

Har en skade oppstått senere i livet, kan det være aktuelt å vurdere hvordan man fungerer etter skader fra for eksempel;

 • Trafikkulykke
 • Hjerneslag
 • Hjernebetennelser
 • Hjernesvulst
 • Alvorlige psykiske lidelser som debuterer i ungdom eller tidlig voksen alder

Også følelseslivet reguleres av hjernen, og kan påvirkes ved sykdom eller skade

 Fredrik Farstad, Spesialist i Klinisk Nevropsykologi

Det kan og være aktuelt å oppsøke en nevropsykolog hvis man er usikker på om plager en person opplever skyldes en forstyrrelse av hjernefunksjoner eller først og fremst psykologiske forhold. Dette vil man gjerne kalle en differensialdiagnostisk vurdering.

For mennesker som har plager forbundet med hjernedysfunksjon (Multippel Sklerose, Parkinsons sykdom eller ulike demenstilstander) vil en nevropsykologisk vurdering kunne bidra til at pasienten får innvilget trygderettigheter. Nevropsykologiske utredninger blir også ofte benyttet i rettssapparatet, for eksempel i forbindelse med erstatningssaker.

Ofte stilte spørsmål

Hvor lang ventetid er det før en får time hos nevropsykologen? Har dere refusjonsordning? Får fastlegen min svaret på undersøkelsen? Må man ha henvisning fra fastlege eller psykolog? Les alle våre svar her… 

Nevropsykologisk klinikk er en privatklinikk som tilbyr spesialistutredninger for det offentlige, private virksomheter og private kunder.

Nevropsykologisk klinikk