bakgrunn

HJEM » SPESIALISTERKLÆRING

SPESIALISTERKLÆRING

Nevropsykologisk klinikk er en privatklinikk som tilbyr spesialisterklæring for det offentlige, private virksomheter og private kunder.

Spesialisterklæring i forhold til arbeidsevne, medisinsk invaliditet eller billighetserstatning/tapt barndom med utgangspunkt i en standard eller utvidet nevropsykologisk utredning kan utferdiges ved forespørsel fra klienten selv, advokat, forsikringsselskap, Trygderetten, NAV, Norsk pasientskadeerstatning eller Kontoret for voldsoffererstatning. Dette innebærer et utvidet klinisk intervju, supplerende undersøkelser, gjennomgang av saksdokuemntasjon og utferdigelse av spesialisterklæring. Utferdigelse av spesialisterklæring og gjennomføring av supplerende undersøkelser gjøres med utgangspunkt i en timepris på 1500 kr dersom det er andre instanser enn klienten selv som finansierer undersøkelsen. Gjeldende timepris ved privatfinansiering er 1350 kr.

spesialisterklæring
Spesialisterklæring

Ved fri rettshjelp vil det i tilknytning til bl.a. personskadesaker være mulig å søke Fylkesmannen om å dekke kostnad i forbindelse med spesialisterklæring dersom dette er nødvendig for at saken skal kunne bli belyst på best mulig måte.

Utredning må finansieres av klienten selv eller av instans som ønsker utredningen gjennomført. Dette kan være bl.a. NAV, forsikringsselskap, IA-bedrift, domstol, Trygderetten, fengsel, advokat, kommune, Norsk pasientskadeerstatning eller Kontoret for voldsoffererstatning.

HVEM BENYTTER SEG AV SPESIALISTUTREDNINGER?

Våre kunder er det offentlige, private virksomheter og private kunder. Trenger du en nevropsykologisk utredning og vil unngå de lange ventetidene i det offentlige? Trenger du profesjonelle råd og veiledning? Hos oss trenger du ikke henvisning, og det er svært kort ventetid. Vi kan tilby spesialiserte utredninger og oppfølging for en rekke tilstander.

VÅRE KUNDER

Nevropsykologisk klinikk er en privatklinikk som tilbyr spesialistutredninger for offentlige og private virksomheter.

Private
Firma
Offentlige

Mange av våre klienter er private som trenger nevropsykologiske utredning og vil unngå de lange ventetidene i det offentlige.

Ofte trenger private firmaer utredninger gjennomført. Dette kan være forsikringsselskap, IA-bedrifter eller advokater. De velger oss når tid og effektivitet er en viktig faktor. 

Vi bistår det offtenlige med nevropsykologiske utredninger. Dette kan være bl.a. NAV, domstol, Trygderetten, fengsel, kommune, Norsk pasientskadeerstatning eller Kontoret for voldsoffererstatning.