Hopp til innholdet

Tjenester

Spesialisterklæring i forhold til arbeidsevne eller medisinsk invaliditet kan utferdiges ved forespørsel fra NAV, klienten selv, advokat, forsikringsselskap, domstol, Norsk pasientskadeerstatning eller Kontoret for voldsoffererstatning.

utredning av ADHD og ADD
En nevropsykologisk undersøkelse er viktig for å få en bedre forståelse av hvordan kognitive vansker legger begrensninger i hverdagen, eller i evne til å fungere i skole eller i yrkesmessig sammenheng.

Arbeidsminnetrening bedrer arbeidsminnefunksjonen, en funksjon som ofte er svekket hos personer med ADHD, samt ved lærevansker, lesevansker, og matematikkvansker.

Tjenesten kan benyttes uavhengig av hvor i landet man befinner seg.

Nevropsykologisk klinikk tilbyr utredning av ADHD og ADD (ADHD overveiende uoppmerksom type/presentasjon) for både barn, ungdom og voksne.