Tjenester

Spesialisterklæring i forhold til arbeidsevne eller medisinsk invaliditet kan utferdiges ved forespørsel fra NAV, klienten selv, advokat, forsikringsselskap, domstol, Norsk pasientskadeerstatning eller Kontoret for voldsoffererstatning.

En nevropsykologisk undersøkelse er viktig for å få en bedre forståelse av hvordan kognitive vansker legger begrensninger i hverdagen, eller i evne til å fungere i skole eller i yrkesmessig sammenheng.

Arbeidsminnetrening bedrer arbeidsminnefunksjonen, en funksjon som ofte er svekket hos personer med ADHD, samt ved lærevansker, lesevansker, og matematikkvansker.

Tjenesten kan benyttes uavhengig av hvor i landet man befinner seg.

Her er de mest stilte spørsmålene vi får til nevropsykologen