Hopp til innholdet

Minnetrening

Minnetrening med nevropsykolog

Arbeidsminnet er en kognitiv funksjon som gjør at vi kan holde informasjon i bevisstheten lenge nok til å bruke informasjonen i tenkning eller gjøremål.

I dagliglivet bruker man arbeidsminnet i ulike sammenhenger som f.eks. når man skal huske instruksjoner, ta i mot beskjeder, løse problemer, kontrollere impulser, samt konsentrere seg.

I det følgende presenteres noen eksempler på hvilke problemer man kan møte dersom det foreligger vansker med arbeidsminnet. Det kan da foreligge noen eller flere av følgende problemer i hverdagen.

 • Lett distraherbar og ofte impulsiv.
 • Glemmer hvor man legger fra seg ting og hva man holder på med.
 • Vansker med å holde fokus på og fullføre den oppgaven som man holder på med.
 • Vansker med å huske instruksjoner eller detaljert informasjon.
 • Vansker med å tilegne seg ny kunnskap.
 • Vansker med oppgaver som krever at man er organisert og planmessig.
 • Lesevansker: Vanskene kan gi seg utslag i vansker med å lese og forstå lengre setninger, samt det å se sammenhenger i tekst. Man må ofte lese samme setning om igjen.
 • Vansker med matematikk, særlig hoderegning.
 • Vansker med å dele en oppgave inn i sekvenser der hvor det er viktig at man utfører alle trinnene i en viss rekkefølge for at det skal bli riktig.
 • Manglende tidsoppfattelse. Kommer ofte for sent til avtaler.
 • Svak dømmekraft i sosiale situasjoner.
 • Skifter tema i samtale plutselig og kommer ofte med irrelevante kommentarer.
 • I studiesammenheng kan man ofte være mindre strukturert og tar «skippertak» rett i forkant av eksamen.
 • Sovner eller «mister tråden» i møter eller forelesninger.
 • Vansker med å holde frister i jobbsammenheng, og undervurderer tiden som ulike oppgaver fordrer.
 • Vansker med å planlegge, organisere og strukturere hverdagen.

Arbeidsminnetrening bedrer arbeidsminnefunksjonen

Arbeidsminnetrening bedrer arbeidsminnefunksjonen, en funksjon som ofte er svekket hos personer med ADHD, samt ved lærevansker, lesevansker, og matematikkvansker.

Arbeidsminnetrening kan også brukes ved rehabilitering av kognitive følgetilstander ved hjerneslag eller hodeskader der arbeidsminneproblematikk er aktuelt.

Barn og voksne uten uttalte vansker i hverdagen vil imidlertid også kunne bedre sitt arbeidsminne ved arbeidsminnetrening, og på denne måten bedre sine forutsetninger for læring, konsentrasjon og hukommelse. Treningen er omfattende utprøvd og godt dokumentert i mange studier de senere år.

Arbeidsminnetrening er den treningsformen som er mest brukt for denne problematikken både i Norge og på verdensbasis.

Arbeidsminnetreningen er et databasert treningsprogram som gjennomføres hjemme hos brukeren på nettbrett eller datamaskin.

Treningen foregår fem dager i uken over en fem-ukers periode, men treningen kan også tilpasses slik at denne kan gjennomføres over flere uker og med kortere varighet.

Varigheten per økt er 10-20 minutter for barn i alderen 4-7 år. For barn over 7 år, ungdom, samt voksne er varigheten lengre men denne kan tilspasse.

Det er ingen øvre aldersgrense for arbeidsminnetreningen.

Selve treningen har formen som et dataspill. Programmet vil automatisk tilpasse vanskelighetsgraden slik at at den som trener alltid strekker seg mot å bedre sin arbeidsminnekapasitet.

Tjenesten kan benyttes uavhengig av hvor i landet man befinner seg. Ta kontakt via kontaktskjema om du ønsker å bestille eller å prøve det ut før du bestiller.